Klasyfikacja śródroczna i roczna:

 

Wystawianie ocen śródrocznych: do 10.01.2014

Konferencja klasyfikacyjna: 14.01.2014

Zakończenie I półrocza: 17.01.2014

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią, naganną: do 22.05.2014

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych: do 13.06.2014

Konferencja klasyfikacyjna roczna: 23.06.14

Podania o egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny: do 18.06.2014

Egzamin klasyfikacyjny: 24 – 26.06.2014

Egzamin poprawkowy – ostatni tydzień sierpnia 2014

Konferencja podsumowująca: 04.02.2014, 26.06.2014

Higienistka szkolna: (wt – 730 – 1430; czw730 – 1430).

Biblioteka czynna dla uczniów w godz. pracy szkoły (pn – 800 – 15 00; wt – czw – 800 – 1430;
pt 800 - 1300)

Pedagog szkolny przyjmuje rodziców codziennie, w tym we wtorki od 12.00 –16.00

Świetlica szkolna czynna codziennie w godz. od 7.30-15.00 – w pierwszej kolejności dla uczniów rodziców pracujących

Świetlica środowiskowa czynna codziennie w godz. od 12.30 –16.30 (także w czasie ferii zimowych)

 

Kalendarz roku szkolnego:

 

Zakończenie: 27.06.2014

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2013

Ferie zimowe: 20.01.2014 – 2.02.2014

Wiosenna przerwa świąteczna: 17.04 – 22.04.2014

Sprawdzian klas szóstych: 01 kwietnia 2014 (wtorek) godz.9.00, kl.III – maj 2014

Dodatkowy termin 03.06.14

Dodatkowe dni wolne od nauki dla uczniów: 31.10.13; 01.04.14; 02.05.14; 20.06.14

 

Zebrania z rodzicami:

 

Klasy I-III: 11.09; 06.11; 15.01; 26.03; 21.05 – kl.I godz.16.30;kl.II-III- godz.17.00 konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30

Klasy IV-VI: 12.09; 07.11; 16.01; 27.03; 22.05- godz.16.30; konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30, grudzień – konsultacje lub zebranie z rodzicami
(na życzenie rodziców).

 

Akcje szkolne, zbiórki:

 

Zbiórka PCK „Wyprawka dla żaka” – wrzesień

Adopcja na odległość – wrzesień

Podziel się Mikołajem – 9 – 18 grudnia 2013r.

Podziel się zajączkiem – 7 – 15 kwietnia 2014r.

Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska - marzec

Całoroczna zbiórka: makulatury, nakrętek, etykiet z herbaty „lipton” oraz znaczków pocztowych