KLUB WIEWIÓRKA

2014-01-07 07:12

 Klub Wiewiórka został założony w naszej szkole we wrześniu 2013r.

Głównym celem działalności klubu jest kształtowanie nawyków higienicznych i postaw prozdrowotnych u dzieci z kl. 1-3..

Duże narażenie dzieci na różnego rodzaju wypadki, stały się bodźcem do stworzenia programu opierającego się na zagadnieniach:

- pierwszej pomocy i bezpieczeństwa- konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,

-higieny –konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób,

- w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,

- w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej – konieczność przygotowania dzieci di integracji europejskiej.

Klub Wiewiórka ma swój znak, to oczywiście wiewiórka- ruchliwe, pracowite zwierzątko, budzące sympatię dzieci.

Opiekunem klubu jest Anna Wójcik.

Dzięki działaniom podejmowanym przez opiekuna, dzieci mogą rozwijać i realizować zainteresowania, spędzać miło i aktywnie czas, a wspólną pracą nieść pomoc innym.

 

Opr.A.Wójcik.

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju klub wiewiórka

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju klub wiewiórkaSzkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju klub wiewiórkaSzkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju klub wiewiórkaSzkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju klub wiewiórka