SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

W ROKU SZKOLNYM 2013/14

 

PRZEWODNICZĄCY – WIOLETTA SZCZEPANOWSKA

SEKRETARZ – EWA PLONKA

CZŁONEK – ELŻBIETA WAWER

CZŁONEK - ANNA SZCZEPANIAK

KOMISJA REWIZYJNA: KATARZYNA RYGIEL KRYSTYNA TRZCIŃSKA

 

Spotkania RR : 13.11; 08.01; 05.03; 04.06 sala 18 godz. 16.00

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/13

 

PLANOWANE WPŁYWY – 5800 ZŁ

 

WYDATKI:

NAGRODY DLA UCZNIÓW ZA UDZIAŁ

W KONKURSACH SZKOLNYCH I NA KONIEC ROKU – 1200 ZŁ (300 + 900)

IMPREZY SZKOLNE

(wieczór kolęd, Dzień Dziecka, rambity, dzień otwarty) – 500 ZŁ

OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONKURSACH - 150 ZŁ

OPŁATA ZA E-DZIENNIK - 140 ZŁ

REMONT OŚWIETLENIA SAL, ZAKUP WYPOSAŻENIA SAL - 3000 ZŁ

 

SKŁADKA NA RR :

  • przy jednym dziecku w naszej szkole – 40,00 zł

  • przy dwójce dzieci w naszej szkole : pierwsze – 40 zł, drugie – 20 zł,

  • przy trójce i więcej dzieci w naszej szkole : pierwsze – 40 zł, drugie – 20 zł, pozostałe bez składki.

 

Wpłaty można dokonać u wychowawcy , u dyrektora lub wpłacić na konto RR w Banku Spółdzielczym, nr konta: 98 8470 0001 2001 0043 1673 0001

Wpłaty można dokonać w dwóch ratach lub w całości , przy czym część wpłaty prosimy dokonać do 15 grudnia 2013 r.

Za wszelkie wpłaty i darowizny serdecznie dziękujemy