Zarządzenie Dyrektora w sprawie dni wolnych od zajęć lekcyjnych

2011-09-30 21:35

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodzców i Radę Uczniów ustalam następujące dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2011/12:

  • 31 października 2011r.
  • 3 kwietnia 2012r.
  • 2 maja 2012r.
  • 8 czerwca 2012r.

W te dni nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły.

Zajęcia prowadzone będą w godzinach od 8.00- 13.00; czynna będzie również świetlica szkolna i środowiskowa.