Warto być dobrym!

2012-02-23 13:13

Celem akcji jest
•    Pokazanie, że być dobrym to nie wstyd i słabość a wręcz przeciwnie to duma i siła, a czasami bohaterstwo.
•    Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych, nawet starszych.
•    Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.
•    Promowanie pozytywnego systemu wartości jako wzorca postaw.
•    Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.
Nagrodą główną w konkursie jest rower marki Kross ufundowany przez Organizatora czyli Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła", który już teraz można oglądać na korytarzu szkoły obok pokoju nauczycielskiego (Zdjęcie roweru)
Zasady konkursu
•    Nagrodę główną dostanie uczeń, który zostanie wylosowany spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy.
•    Finaliści z poszczególnych klas to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych osób, którzy przystępując do akcji zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują:
o    Pomoc drugiemu człowiekowi (ja i bliźni)
o    Zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną (ja i społeczność)
o    Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska (ja i świat)
•    Każdy uczeń, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w elitarnym klubie OKI, który został powołany w celu promocji i identyfikacji młodzieży mogącej być przykładem dla innych.
Koordynator akcji: Pani Brygida Fudała zaprasza na stronę internetową https://www.wartobycdobrym.pl/, gdzie znaleźć można dodatkowe informacje o akcji „Warto być dobrym".
Wszystkich uczniów zachęcamy do dobrych uczynków!
Akcja trwa do 20 czerwca 2012 r.
Film reklamowy dotyczący akcji Warto Być Dobrym znajdziecie Państwo pod linkiem

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s8Tx6LLZjoM