WAŻNE: zmiany w programie "wyprawka szkolna"

2012-08-23 14:14

Informuję, iż Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.417.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 23 sierpnia 2012 r. przedłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Nowy termin naboru wniosków do w/w programu ustalono do dnia 4 września 2012 r.