Uwaga! Ważne terminy!

2012-01-19 07:14

UWAGA UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SP9!


Klasyfikacja śródroczna:
    Wystawianie ocen: do 20.01.2012 r.
    Konferencja klasyfikacyjna: 23.01.2012 r., g. 14.00
    Zakończenie I półrocza: 31.01.2012 r.

Zebrania z rodzicami: 25.01, 26.01. 2012 r., o ustalonej porze

Najbliższe terminy:
    Wieczór kolęd: 11.01.2012 r., g. 16.30
    Zebranie Rady Rodziców: 12.01.2012 r., g. 16.30
    Rambit kl. IV: 18.01.2012 r., g. 16.30
    Apel dotyczący bezpieczeństwa: 25.01.2012 r., 3 i 4 godz. lekcyjna

Ferie zimowe: 30.01 – 12.02.2012 r.  
(czynna świetlica środowiskowa, od 9.00-13.00)

Konferencja podsumowująca: 15.02.2012 r., g. 14.00

Próbny sprawdzian kl. VI: 21.02.2012 r., g. 8.00

Zajęcia otwarte dla rodziców i uczniów przyszłych klas I: ostatni tydzień lutego