Temriny najbliższych wydarzeń z życia Szkoły

2013-01-09 22:03

9 STYCZNIA godz.16.30 ZEBRANIE RADY RODZICÓW

 

16 STYCZNIA godz. 16.30 WIECZÓR KOLĘD

 

WYSTAWIANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH – DO 21 STYCZNIA

 

23 STYCZNIA godz. 16.30 RAMBIT KLAS IV

 

24 STYCZNIA godz. 15.00 KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

 

30 STYCZNIA godz. 16.30 I 17.00 ZEBRANIA KLAS I,II,III

 

31 STYCZNIA godz. 16.30 ZEBRANIA KLAS IV,V,VI

 

31 STYCZNIA – ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA

 

4,5 LUTEGO – CHOINKI NOWOROCZNE

 

6 LUTEGO KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

 

7 LUTEGO PRÓBNY SPRAWDZIAN KLAS VI

 

 

11 – 24 LUTEGO FERIE ZIMOWE