Rozstrzygnięcie Akcji „WARTO BYĆ DOBRYM”

2012-06-26 17:06

Nasza szkoła brała udział w I edycji akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna

Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO.

57 uczniów wzięło udział w konkursie na dobre uczynki w ramach akcji.

Laureat z każdej placówki wygrał rower górski marki KROSS.

 

Akcja "Warto być dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach

dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.

 

Nasi uczniowie od lat włączają się do licznych akcji charytatywnych o zasięgu szkolnym i miejskim.

Wspierają tych którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Udział w Akcji WARTO BYĆ DOBRYM jest dodatkową okazją

do czynienia dobra nie tylko w domu i szkole ale i w swoim środowisku” –

dodaje Brygida Fudała bibliotekarz i koordynator Akcji.

 

Nasza laureatka powiedziała o sobie:

Mam na imię Natalia lat 12. Mam młodszą siostrę Anetę. Wraz z siostrą przystąpiłam do Akcji „Warto być dobrym”.

Pomagałam starszej, chorej pani – wyprowadzałam jej psa na spacery i robiłam zakupy – tak powiedziała Natalia.

Wraz z siostrą biorę udział w kwestach dla hospicjum. W naszej szkole zbieramy nakrętki na wózek inwalidzki – to

wcale nie jest takie trudne. Uważam, że każde dziecko bez względu na wiek może być dobre. Na apelu Pani

Dyrektor losowała z pośród 16 osób finalistę konkursu Akcji. Po otwarciu losu i przeczytaniu mojego nazwiska

poczułam wielką radość i niedowierzanie. Moi koledzy i koleżanki z klasy gratulowali mi wygranej.

Na drugi dzień z mamą i siostrą przyszłam odebrać moją nagrodę”