Dzień Bezpiecznego Internetu

2012-03-13 21:37

W naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym po raz kolejny przeprowadzono akcję Dzień Bezpiecznego Internetu. Koordynatorkami były Joanna Żaczek (pedagog szkolny ) i Brygida Fudała(bibliotekarz). W ramach akcji uczniowie klas I- VI uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w sieci z wykorzystaniem materiałów ze strony www.dbi.pl. Zajęcia odbywały się w bibliotece szkolnej. Uczniowie systematycznie korzystają z Centrum Multimedialnego zapoznając się ze stronami rekomendowanymi przez organizatorów DBI, poznają przygody Sieciaków i zdobywają dyplom „Poznaj bezpieczny Internet”, „Bezpieczna przygoda z Internetem” i „3..2..1..Internet”. Wykonano gazetkę ścienną w bibliotece. Na stronie internetowej i gazetce szkolnej zamieszczono informacje o DBI.

Mam nadzieję, że dzięki tej akcji zarówno uczniowie jak i rodzice zdobyli nową , cenną wiedzę, która ustrzeże ich przed niebezpieczeństwami, a jednocześnie pozwoli wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje Internet. Dzień Bezpiecznego Internetu na stałe wpisały się w kalendarz imprez szkolnych.

Brygida Fudała