Świetlica Środowiskowa w SP 9 działa od 1 stycznia 2010 roku.

Została zorganizowana dla 25 dzieci, niejednokrotnie pochodzących z rodzin problemowych lub których sytuacja rodzinna, a zwłaszcza praca rodziców wymaga aby pozostawały dłużej w szkole. Działalność świetlicy środowiskowej jest przedłużeniem i uzupełnieniem zadań szkoły: opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych.

Dzieci pozostające pod opieką wychowawców mają zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych oraz mogą twórczo i ciekawie spędzić czas. Oprócz pomocy w nauce wychowawcy kładą nacisk na rozwój fizyczny dzieci. Stąd przy sprzyjającej pogodzie, w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”, organizowane są wyjścia na osiedlowe place zabaw, boisko szkolne, czy spacery na łono przyrody do Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. W razie niepogody dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach sportowych na terenie szkoły.

Ponadto Świetlica Środowiskowa nawiązała i utrzymuje stałą współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu, dzięki której dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach o różnorodnej tematyce.

W ramach Świetlicy  Środowiskowej corocznie organizowane są również Ferie Zimowe dla dzieci.

 

Świetlica czynna codziennie w godzinach:

12.30 - 16.30