Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna

mgr M. Mittelstadt

mgr B. Skąpska

mgr M. Piniewska

Poniedziałek

------------

7.30-12.00

11.30- 15.00

 

Wtorek

7.30- 12.45

9.00-15.00

--------

 

Środa

7.30-15.00

8.30-13.00

 

--------

Czwartek

8.15-15.00

7.30-13.30

--------

 

Piątek

7.30-12.45

10.00-15.00

--------

 

 

Świetlica środowiskowa

 

czynna codziennie w godzinach 12.30 - 16.30

opiekę sprawują wychowawczynie: Agnieszka Wawrzyczny i Małgorzata Małecka

 

Głównym celem

  • zapewnianie uczniom  zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach wolnych od nauki w szkole,
  • umożliwienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań.

Aby sprostać oczekiwaniom rodziców w świetlicy szkolnej kładziemy nacisk na:

  • działalność opiekuńczo wychowawczą- zorganizowane zajęcia tematyczne, nauka przestrzegania zasad współpracy z otoczeniem, kulturalnego zachowania i postaw prozdrowotnych,
  • działalność dydaktyczna - pomoc w odrabianiu zadania domowego, wyrównywanie braków edukacyjnych, wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem,
  • współpraca z rodzicami,
  • współpraca ze środowiskiem : Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, zajęcia integracyjne z grupą przedszkolną z Przedszkola nr 6) i kadrą pedagogiczną,
  • proponowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

(działalność artystyczna, konkursy, spacery do lasu, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu).

 

Jednak najważniejsze dla wychowawców świetlicy jest to aby nasi uczniowie twórczo i pożytecznie spędzali wolny czas i aby chętnie korzystali ze świetlicy szkolnej.